โปรแกรมศาลาแอคทีฟ

โปรแกรมศาลาแอคทีฟให้บริการคลาสโยคะทุกวันที่มูนพูล และยังมีบริการคลาสโยคะส่วนตัวอีกด้วย
ผู้ใช้บริการต้องจองล่วงหน้า

ดูตารางเวลาคลาสโยคะ ที่นี่