เราเที่ยวด้วยกัน

ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพ เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาโครงการ ระหว่าง วันนี้ – 30 เมษายน พ.ศ. 2564

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง ต่อ 1 คืน หรือ 15 คืน ต่อ 1 ห้อง
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
  • ทำการสำรองห้องพักโดยกรอกโค้ด TTSALA
  • เมื่อทำการสำรองห้องพัก กรุณาใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน
  • ไม่สามารถนำไปใช้กับการจองที่พักเดิมที่ได้จองไปแล้ว
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com