Room & Dine

มาผ่อนคลายกับห้องพักริมแม่น้ำเจ้าพระยา และรับเครดิตทานอาหาร (เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น)
  • ห้อง standard ราคา 2,600++ และรับเครดิตมูลค่า 500++ บาทต่อวัน
  • ห้อง deluxe ราคา 3,200++ บาท และรับเครดิตอาหารมูลค่า 1,000++ บาทต่อวัน
  • ห้อง wat po deluxe ราคา 3,600++ บาท และรับเครดิตอาหารมูลค่า 1,500++ บาทต่อวัน
  • ห้อง wat arun river view deluxe ราคา 4,200++ บาท และรับเครดิตอาหารมูลค่า 2,000++บาทต่อวัน

สำรองห้องพักและเข้าพัก: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

*ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 19 พ.ย.*