ทัวร์ชมเมือง

เพลิดเพลินไปกับทัวร์ชมเมือง แวะชมสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทาง

โปรแกรม:

  • เยี่ยมชมสวนสวรรค์ของช้าง (ไม่ขี่ช้าง) ครึ่งวัน ราคา 1,500 บาท/คน
  • เยี่ยมชมสถานที่เลี้ยงช้าง (ไม่ขี่ช้าง) เต็มวัน ราคา 2,700 บาท/คน
  • ขี่จักรยานชมเมืองและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ ราคา 1,250 บาท/คน
  • เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี (ทริปตอนกลางวัน) ราคา 1,400 บาท/คน
  • เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี (ทริปตอนเย็น) ราคา 1,150 บาท/คน
  • รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก พร้อมดูการแสดงวัฒนธรรม ราคา 1,000 บาท/คน
  • อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ ราคา 1,900 บาท/คน
  • เดินเขาขึ้นดอยสุเทพ ราคา 1,700 บาท/คน
  • ไปดอยสุเทพและเยี่ยมชาวเขา (ช่วงเช้า) ราคา 1,400 บาท/คน
  • ไปดอยสุเทพและเยี่ยมชาวเขา (ช่วงบ่าย) ราคา 1,600 บาท/คน