งานแต่งงานและกิจกรรมที่ศาลาล้านนาเชียงใหม่

ศาลาเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกับการจัดประชุม สัมมนา ปาร์ตี้ส่วนตัว และกิจกรรมอื่น ๆ