เรือคายัคและแพดเดิล บอร์ด

อุปกรณ์พายเรือคายัคมีบริการฟรี โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณชายหาด เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนุกที่สุด ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการพายเรือคายัคผู้เล่นจะต้องใส่เสื้อชูชีพ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้เรือคายัคและแพดเดิล บอร์ด มีความเสี่ยง ศาลาสมุย เฉวงบีช รีสอร์ท ไม่ขอรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บใดๆ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงเล่นทุกครั้ง