บริการรถรับ-ส่งสนามบิน

ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถรับส่งสนามบิน เมื่อทำการจองก่อนเดินทางมาถึง

บริการรับส่งสนามบินสมุยแบบส่วนตัว – โดยรถยนต์
(ผู้โดยสารสูงสุด 3 คนพร้อมกระเป๋าเดินทาง หรือผู้โดยสาร 4 คนโดยไม่มีสัมภาระ)

480 บาท สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
800 บาท สำหรับการเดินทางไป-กลับ

บริการรับส่งสนามบินสมุยแบบส่วนตัว – โดยรถตู้
(ผู้โดยสารสูงสุด 6 คนพร้อมกระเป๋าเดินทาง หรือผู้โดยสาร 8-10 คนโดยไม่มีสัมภาระ)

800 บาท สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
1,440 บาท สำหรับการเดินทางไป-กลับ