กิจกรรมทางวัฒนธรรม

อยุธยาเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย จนถึงช่วงทำสงครามกับประเทศพม่า ที่ทำให้อาณาจักรแห่งนี้ถูกทำลายลงในช่วงศตวรรษที่ 17 สิ่งที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ดี สถานที่แห่งนี้ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม และอุดมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับสถานะเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี พ.ศ. 2547 และได้รับเงินทุนจากโครงการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง