เทศกาลทั้ง 12 เดือน ในอยุธยา

มกราคม

งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานแสดงโชว์และประกวดงานศิลปกรรมและงานฝีมือ ขายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

มีนาคม

พิธีไหว้ครูมวยไทยระดับโลก

ประเพณีของมวยไทย การเริ่มต้นการไหว้ครูเรียกว่า “ขึ้นครู” (พิธีเริ่มต้นเพื่อแสดงความเคารพครู) หลังจากนั้น นักมวยต้องทำพิธีไหว้ครูทุกปี ซึ่งเรียกพิธีการนี้ว่า “ยกครู” แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนต้องการใช้วิชาความรู้ที่ครูสอน พวกเขาจะเริ่มต้นด้วยการแสดงความเคารพต่อครู โดยพิธีการนี้เรียกว่า “ไหว้ครู” หรือ “บูชาครู” (เพื่อแสดงความเคารพต่อครู) สหพันธ์มวยไทยสากล หรือ I.M.T.F. และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้นำพิธีการไหว้ครูอย่างเป็นทางการกลับมาอีกครั้ง ทั้งสำหรับมวยไทยและกระบี่กระบอง หลังจากที่พิธีการดังกล่าวถูกละเลยมาหลายปี

เมษายน

งานเทศกาลมหาสงกรานต์

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 13 เมษายน บริเวณหน้าวิหารมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีการแสดงขบวนแห่โบราณ ขบวนแห่กลอง พิธีสรงน้ำพระรูปจำลองพระมงคลบพิตร และประเพณีประกวดนางสงกรานต์ เทศกาลนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

กรกฎาคม

แห่เทียนพรรษา ณ คลองลาดชะโด

เริ่มต้นเทศกาลจำวัดในฤดูฝนของชาวพุทธ หรือที่เรียกกันว่า “เทศกาลเข้าพรรษา” ชาวพุทธจะเข้าร่วมกันแห่เทียนขนาดใหญ่ที่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้เทียนพรรษาในช่วงเวลาตลอดสามเดือนที่ต้องจำพรรษา พิธีแห่นี้ใช้วิธีเดินบนพื้น แต่ผู้คนในท้องถิ่นคลองลาดชะโดมีวิธีการที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่น เนื่องจากพวกเขาแห่เทียนพรรษาบนเรือ

อยุธยามหามงคล – ไหว้พระเก้าวัด เทศกาลเข้าพรรษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 6 ได้มีการจัดงานอยุธยามหามงคล สำหรับผู้ที่ต้องการแวะชมหรือสักการะวัด 9 แห่งในจังหวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

พฤศจิกายน

งานลอยกระทงตามประทีปและแข่งเรือยาวประเพณีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

งานเทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในตลอดเดือนพฤศจิกายน ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่ กระทง ปล่อยโคมลอย การแสดงพื้นบ้าน การแข่งขันเรือยาวแบบโบราณ และแบบนานาชาติ และงานขายสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ธันวาคม

งานแสดงแสงเสียงอยุธยามรดกโลก

เพื่อระลึกถึงโอกาสที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 งานเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเวลาเดียวกัน งานเทศกาลนี้แสดงวิถีชีวิตคนพื้นเมือง งานฝีมือ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย รวมถึงงานแสดงแสงสีเสียงด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา หากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปพร้อม ๆ กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เทศกาลนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด