ทัวร์ชมเมือง

เพลิดเพลินไปกับล่องเรือการเที่ยวชมเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจและวัด

โปรแกรม

  • ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง: ราคา 1,400 บาท ราคาสุทธิ ต่อทริป
  • ระยะเวลา 3 ชั่วโมง: ราคา 1,750 บาท ราคาสุทธิ ต่อทริป (แวะชมวัดจำนวน 3 วัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสักการะ)
  • เต็มวัน: ราคา 2,350 บาท ราคาสุทธิ ต่อทริป (แวะชมวัดจำนวน 9 วัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสักการะ)