โยคะ

โยคะเป็นการฝึกฝนทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย วัตถุประสงค์ของการฝึกโยคะคือการเข้าใจด้านจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์แบบ และเข้าถึงความเงียบสงบในขณะที่ทำสมาธิ ตามแนวทางของศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราหมณ์ คำว่า โยคะ หมายถึง “เข้าร่วมหรือเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน” เป็นการรวมเอาร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน เป็นประสบการณ์ที่ผสมผสานกลมกลืน ซึ่งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ที่สมุยบีชรีสอร์ทของเราที่หาดเชิงมน