รถรับส่งที่สนามบิน

ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถรับส่งสนามบิน เมื่อทำการจองก่อนมาถึง!

รถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 3 ท่าน

เที่ยวละ 800 บาท หรือไปกลับในราคา 1,500 บาท

รถตู้ส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่าน

เที่ยวละ 1,000 บาท หรือไปกลับในราคา 1,900 บาท

รถยนต์เมอเซเดส-เบนซ์ E350e ไฮบริด สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 3 ท่าน

ราคา 2,100 บาท ต่อเที่ยว